Ochrona osób i mienia

Jeszcze w niezbyt odległej przeszłości do względnie przyzwoitego kontrolowania ulic, biur czy osiedli wystarczało doświadczenie i oko dozorcy, ochroniarza, policjanta.

Niestety, dzisiaj to stanowczo za mało; funkcjonowanie aglomeracji rozrosło się do tego stopnia, że w żadnym razie nie da się jego skontrolować jedynie wymienionymi sposobami.

Fabryki zmieniły się w struktury o wysokim stopniu komplikacji, sklepy są zbyt wielkie, osiedla i biurowce za bardzo zaludnione, a ulice ponad wszelką miarę zatłoczone i równie niebezpieczne. By móc to wszystko ogarnąć, niezbędne są nowoczesne narzędzia nadzoru - zarówno ludzi, jak i mienia - w postaci różnego rodzaju monitoringów, zabezpieczeń, ochrony fizycznej. Właśnie o tym, a także o prawnych aspektach monitorowania i kontroli traktuje przedstawione opracowanie.