Bezpieczeństwo w mieście

Monitoring wizyjny

Ostatnie kilkanaście lat przyniosło dynamiczny rozwój monitoringu wizyjnego aglomeracji miejskich - zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jednak popularność tego rozwiązania nie powinna dziwić; jak się okazuje, jest to najskuteczniejszy obecnie sposób wspomagania pracy służb bezpieczeństwa publicznego.

Miejski monitoring wizyjny instalowany jest praktycznie we wszystkich większych miejscach publicznych, takich jak obiekty sportowe, dworce kolejowe i lotnicze, szkoły, urzędy, a nawet cmentarze.

Obecnie w Europie najbardziej rozwiniętymi sieciami monitoringu dysponuje Hiszpania i Wielka Brytania, zaś Londyn jest miastem posiadającym prawdopodobnie najbardziej rozbudowany system monitoringu na świecie (ze względu na wysokie zagrożenie terrorystyczne). Ciekawostką jest fakt, że to właśnie w brytyjskiej stolicy powstał pierwszy europejski system monitoringu miejskiego.

Monitoring w Polsce

W scenach z filmu „07 Zgłoś się” zobaczyć można szczyt techniki lat ’70 i monitoring wizyjny na skrzyżowaniu w Warszawie. To jednak w filmie zostało nieco wyolbrzymione. Jakość obrazu tych kamer pozostawiała wiele do życzenia.

Pierwszym polskim miastem, w którym (w 1997 r.) na ulicach masowo pojawiły kamery, był Sopot. Dzisiaj systemy ulicznego monitoringu ma kilkadziesiąt miast (m.in. Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Sanok, Police, Radom, Katowice, Toruń), a najnowocześniejszy jest w Warszawie.

Sprzęt stosowany w systemach monitorujących miasta jest coraz bardziej zaawansowany technicznie; powszechnie używane są cyfrowe kamery o wysokiej rozdzielczości, z podczerwienią (w słabo oświetlonych nocą miejscach) i przybliżeniami umożliwiającymi np.: odczytanie tablicy rejestracyjnej samochodu z odległości kilkuset metrów.

Obsługą systemów monitoringu zajmują się służby porządkowe działające w miastach - czyli policja i straż miejska.

CCTV - możliwości

Możliwości systemów telewizji dozorowej już są duże, a wraz z dalszym rozwojem technologii informatycznych będą wzrastać. Pakietowa transmisja danych sprawia, że systemy monitorujące mogą być wyposażane w nowoczesne funkcje umożliwiające nie tylko transmisję wizji, ale także przesyłanie dwukierunkowej fonii, która może służyć zarówno do bezpośredniego informowania operatora systemu o zdarzeniach, jak też do upominania sprawców drobnych wykroczeń.

Upomnienia takie nie absorbują służb interwencyjnych i są nadzwyczaj skuteczne, gdyż zaskoczenie autora przewinienia słyszącego skierowany do siebie komunikat porównywalne jest z przysłowiowym „gromem z jasnego nieba”. Od niedawna do miejskich sieci monitorujących w całej Europie (w Polsce też) włączane są nowe możliwości, tj. elektroniczne systemy rozpoznawania wybranych elementów obrazu.

Wczesne wykrywanie zagrożeń

Chodzi tutaj głównie o analizę obrazu i wykrywanie podejrzanych zachowań. Przykładem mogą tu być osoby poruszające się w kierunku odwrotnym do normalnego przepływu ruchu podczas zbliżania się do bramki kontrolnej na lotnisku lub ciągłe powracanie do tego samego miejsca bez wyraźnego powodu. Innym rozwiązaniem są systemy rozpoznawania twarzy.

To niezwykle skomplikowane narzędzia, których koszt jest wprost proporcjonalny do stopnia zaawansowania technicznego. Cena jest zasadniczym powodem stosowania tzw. inteligentnych kamer głównie w miejscach wrażliwych, jak lotniska, dworce i magistrale kolejowe czy autobusowe, newralgiczne budynki użyteczności publicznej, itd.