Bezpieczny dom, firma, szkoła

System alarmowy to zestaw urządzeń wykorzystywanych do zabezpieczenia danego obiektu przed rozmaitymi zagrożeniami, tj. włamania, pożary, itp. Obecnie systemy alarmowe coraz częściej integrowane są z systemami monitoringu wizyjnego. Współczesne systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, co bez wątpienia przyczyniło się do ich rozpowszechnienia w firmach, domach i mieszkaniach, magazynach, garażach, itp.

Często stosuje się dodatkowe zabezpieczenie, którym jest system antynapadowy. Systemy antynapadowe najczęściej instalowane są w miejscach szczególnie narażonych na rabunek czy napad: w sklepach, bankach, magazynach, firmach handlowych. System antynapadowy aktywowany jest przy pomocy pilota lub ukrytego przycisku alarmowego.